Valkenburg centrumplan
Centrumplan Valkenburg
Contact Print pagina
Informatie werkzaamheden centrumplan 12 t/m 16 nov. 2018

 • Herinrichting Molenstraat en Walramplein
 • Toelichting op planning Walramplein en Molenstraat door aannemer Krinkels
 • Parkeren Walramplein tijdens uitvoering van de werkzaamheden: rijbanen vrijhouden!
 • Werkzaamheden week 12 - 16 november
 • Werkzaamheden nutsbedrijven Walramplein / Molenstraat
 • Glas- en textielbakken worden op termijn verplaatst naar Berkelplein
 • U kunt de plannen voor Walramplein en Molenstraat online bekijken
 • Vergunninghouders "Centrum" mogen parkeren op Berkelplein
  • Dit geldt ook voor gasten van vergunninghouders (digitale bezoekersvergunning)
 • Aanbieden huisvuil Walramplein (plastic, restafval en GFT)
  • Het huisvuil a.u.b. uiterlijk 7:30uur buiten zetten
 • Palankastraat gestremd voor doorgaand verkeer: Het Bat is in- en uitrit naar het Walramplein
 • Aanspreekpunt werkzaamheden
 • Bouwrijp maken locaties Croix de Bourgogne en 2 dependances: werkzaamheden afgerond
 • Woningbouw op het Villa Via Nova terrein
 • Huidig gebruik als parkeerterrein is beëindigd sinds 10 september 2018
 • Bodemsanering Villa Via Nova terrein
 • Werkzaamheden Janssen grondverzet BV

Werkzaamheden Valkenburg Centrum 12 - 16 november.pdf (84,21 KB)