Valkenburg centrumplan
Centrumplan Valkenburg
Contact Print pagina
Informatie werkzaamheden centrumplan 20 - 24 februari 2017

 • Algemene info werkzaamheden (20 – 24 feb)
 • Werkzaamheden Aan de Kei (20 - 24 feb)
  • Herstel lateien Reinaldstraat gereed
  • Opruimen voorterrein voormalig pand Crolla aan de Reinaldstraat nr. 7
  • Aanbrengen plafond stadsbrug Irmengardpassage: nog niet uitgevoerd
  • Aanbrengen nieuwe signing hoofdentree P-garage Irmengardpassage
  • Schoonmaken lijngoten P-garage verdieping -2
 • Ankerpunten ten behoeve van de spanverlichting gemonteerd: storing
 • Werkzaamheden openbare ruimte
 • Afwerking ellipsvormige zitbank Dr. Erensstraat
 • Sloop pand Zink afgerond
 • Planning en werkwijze overnemen huisaansluitingen
 • Afpersen binnenleidingen: bij lekkage is eigenaar verantwoordelijk voor herstel
 • Plan van aanpak huisaansluitingen n.a.v. schouw panden Grendelplein
 • Informatiebijeenkomst definitief ontwerp Walramplein/Molenstraat (dinsdag 7 maart)

Werkzaamheden Valkenburg Centrum 20 - 24 februari.pdf (70.82 KB)

 
Start herbouw Hotel Croix de Bourgogne

Start herbouw Hotel Croix de Bourgogne met dependances in april 2017

2Rocks uit Hilversum, initiatiefnemer en ontwikkelaar van de nieuwbouwplannen voor Hotel Croix de Bourgogne en dependances op het Theodoor Dorrenplein, heeft bij gemeente Valkenburg aan de Geul de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Het plan combineert de herbouw van het oorspronkelijke hotel in traditionele mergel,  met de bouw van twee hedendaagse dependances (Theodoor en Louis) in een innovatief mergelmateriaal.

Lees meer...