Valkenburg centrumplan
Centrumplan Valkenburg
Contact Print pagina
Informatie werkzaamheden centrumplan 17 - 21 oktober 2016
 • Algemene info werkzaamheden (17 – 21 oktober)
 • Werkzaamheden Aan de Kei (17 – 21 oktober)
 • Sloop tussenmuur unit 5 (naast Kruidvat) en unit 6 (bij HEMA)
 • Vrijmaken ankerpunten ten behoeve van de spanverlichting
 • Demontage en sloop tijdelijk winkelcentrum Berkelplein: planning
 • Werkzaamheden Arcadis (17 – 21 oktober)
 • Afwerking ellipsvormige zitbank Dr. Erensstraat
 • Planten bomen Louis van der Maesenstraat vanaf 27 oktober
 • Vervangen bomen Dr. Erensstraat vanaf 27 oktober
 • Cameratoezicht centrum Valkenburg: start realisatie
 • Nutswerkzaamheden omgeving Plenkertstraat en Cauberg
 • Tijdelijk gronddepot nutsbedrijven kop Cauberg wordt 20 oktober opgeruimd
 • Werkzaamheden Lomitel (Ziggo): wegoversteek Cauberg
 • Start werkzaamheden dienstleidingen nutsbedrijven
 • Afpersen binnenleidingen: bij lekkage is eigenaar verantwoordelijk voor herstel
 • Plan van aanpak huisaansluitingen n.a.v. schouw panden Grendelplein

Werkzaamheden Valkenburg Centrum 17 - 21 oktober.pdf