Valkenburg centrumplan
Politiek
Contact Print pagina

Gemeenteraad beslist over centrumplan ‘Hart voor Valkenburg’
De gemeenteraad heeft op verschillende momenten gediscussieerd over het centrumplan ‘Hart voor Valkenburg’. 30 juni 2009 is tijdens de gemeenteraadsvergadering het centrumplan vastgesteld en op hoofdlijnen goed gekeurd. In de periode voor deze vergadering heeft de gemeenteraad een overleg gepleegd met de inwoners en ondernemers van Valkenburg aan de Geul. Zo zijn er in het voortraject diverse informatieavonden gehouden, om belangstellenden op de hoogte te brengen van de plannen. Daarover is ook regelmatig gepubliceerd in Heuvelland Actueel en op de gemeentelijke website.

Raadszaal Valkenburg

Rol van de raad
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad wordt direct door de inwoners van Valkenburg aan de Geul gekozen. De raad neemt alle besluiten die belangrijk zijn voor het functioneren van de gemeente. Ook stippelt de raad het beleid voor de lange termijn uit.

Raad en college van B&W
Het gemeentebestuur kent een zogenaamd duaal stelsel. Samenvattend betekent dit dat het college van burgemeester en wethouders zich bezighoudt met het besturen van de gemeente en de raad hiervoor de voorwaarden stelt. De raad controleert het bestuur en vertegenwoordigt de inwoners.

Raadsgriffie
De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De griffier is de eerste adviseur van de raad en de raadsvoorzitter. De raadsgriffier helpt u graag op weg als u in contact wilt komen met raadsleden en gemeenteraadsfracties.

Om in contact te komen met de raadsgriffie, belt u het algemene telefoonnummer van de gemeente Valkenburg: 043-6099292 en vraagt u naar de raadsgriffie.