Valkenburg centrumplan
Valkenburg als historische vestigingsstad
Contact Print pagina

Valkenburg als vestingstad

De kwaliteit en de beleving van de vestigingstad versterken. Dat is de uitdaging. Het is al te zien bij de aanleg van de Geulkades. Bij de aanleg van deze kades is een gedeelte van de oude stadsmuur blootgelegd. Dit willen we weer zichtbaar maken. Het verleden is een belangrijke bouwsteen voor onze toekomst. Kijk naar al die historische centra in Europa die een toeloop krijgen van toeristen.

Bij een vestigingstad horen stadsmuren en stadspoorten. De belangrijkste poort was de Geulpoort. Deze is verdwenen. Onze ambities is om deze Geulpoort weer terug te brengen. Er wordt een werkgroep geïnstalleerd om een ontwerp te maken. Een ontwerp dat rekening houdt met de historie maar ook met andere belangen.

Dat geldt ook voor de omgeving van de Berkelpoort. Na de oorlog zijn de huizen naast de poort  afgebroken om een opening te bieden voor het doorgaand verkeer. Het is een uitdaging om ook hier de beleving van de vestigingsstad te versterken. Er is ook hier nog geen concreet ontwerp. Maar we gaan er wel mee aan de slag.

Ook de Grendelpoort krijgt haar oude luister terug. Compleet met torens en als optie een doorgang naar de ruïne. Ook hier geldt, er is nog geen ontwerp.Samen met een aantal specialisten zal de gemeente een adviesgroep formeren die zich gaat buigen over de ontwerpen en uitvoering van de drie stadspoorten.

Kasteel

Beeldkwaliteit van ons historisch centrum

Samen met de ondernemers in het centrum maken we een kwaliteitsslag als het gaat om de inrichting van de terrassen. Gezelligheid en kwaliteit gaan hier hand in hand.

Veel aandacht gaat uit naar de karakteristieke gevels van de panden. Per gevel krijgt de eigenaar ideeën aangereikt om de kracht van deze gevels beter te benutten. Wist U overigens dat onze gemeente een echte monumentengemeente is? Dit moeten we beter gebruiken om de uitstraling en de beleving van Valkenburg te versterken. Zodat iedereen, bewoners, ondernemers en bezoekers, zich thuis voelt in Valkenburg.

< Terug naar het deelplannen overzicht