Valkenburg centrumplan
Inzetten op de kracht van Valkenburg
Contact Print pagina

Het Centrumplan zet in op de kracht van ons Geulstadje. Op zaken die ons van andere plaatsen onderscheiden.

We investeren langs drie sporen.  Klik op een van de onderstaande sporen voor meer informatie.

Resultaat:
Een aantrekkelijk centrum als impuls voor de toeristenindustrie, de middenstand, de horeca en de werkgelegenheid.

Deelplannen