Valkenburg centrumplan
Adviescommissie
Contact Print pagina

Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in
haar vergadering van 19 januari 2010 besloten de Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg in te stellen.

De commissie adviseert rechtstreeks aan het college van B&W en heeft tot doel om de communicatie met en inbreng van vertegenwoordigers van belanghebbenden, bewoners en omwonenden te structureren. De commissie heeft een
adviserende rol bij de totstandkoming van de centrumplannen.

De commissie heeft de volgende taken:

  • inhoudelijk reageren op deelprojecten en projectideeën;
  • uitwisselen van ideeën en informatie over het Centrumplan Hart voor Valkenburg en aanverwante ontwikkelingen;
  • benoemen van aandachtspunten en oplossingen in relatie tot het Centrumplan Hart voor Valkenburg en aanverwante ontwikkelingen.


Samenstelling adviescommissie

De commissie bestaat uit een voorzitter, de secretaris en een evenredige vertegenwoordiging
van belangenorganisaties en inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Elke
belangenorganisatie wijst ten hoogste één vertegenwoordiger aan.

Download: Samenstelling adviescommissie

Reglement adviescommissie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft voor
deze Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg een reglement vastgesteld.

Download: Reglement adviescommissie


Afspraken Adviescommissie en Gemeentebestuur

Download: Adviescommissie CentrumplanNotulen Adviescommissie

12. Notulen vergadering Adviescommissie 16-05-2011 (bijlage: Presentatie Heggen 16-05-2011)
11. Notulen vergadering Adviescommissie 23-02-2011
10. Notulen vergadering Adviescommissie 25-01-2011
9. Notulen vergadering Adviescommissie 30-11-2010
8. Notulen vergadering Adviescommissie 17-11-2010
7. Notulen vergadering Adviescommissie 13-09-2010
6. Notulen vergadering Adviescommissie 31-08-2010
5. Notulen vergadering Adviescommissie 07-06-2010
4. Notulen vergadering Adviescommissie 10-05-2010
3. Notulen vergadering Adviescommissie 29-03-2010
2. Notulen vergadering Adviescommissie 08-03-2010
1. Notulen vergadering Adviescommissie 08-02-2010


Advies en reactie B&W

 


Brief Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg aan Gedeputeerde Driessen

Download: Brief Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg aan Gedeputeerde Driessen