Valkenburg centrumplan
Inloopavonden Centrumplan Hart voor Valkenburg (15/16 juni)
Contact Print pagina

Op 9 juni heeft college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul een samenwerkingsovereenkomst getekend met Hurks Vastgoedontwikkeling inzake het te ontwikkelen en realiseren winkelcentrum. In de overeenkomst zijn de afspraken en spelregels vastgelegd tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en Hurks Vastgoedontwikkeling voor de ontwikkeling en realisatie van het project winkelcentrum. Tevens bevat de overeenkomst het schetsontwerp dat Hurks Vastgoedontwikkeling in samenwerking met AWG architecten heeft uitgewerkt en de kaders waarbinnen dit plan door Hurks Vastgoedontwikkeling zal worden ontwikkeld en gerealiseerd.

De gemeente nodigt alle belangstellenden, bewoners en ondernemers, uit voor een tweetal inloopavonden op dinsdag 15 en woensdag 16 juni. De avonden starten vanaf 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. De locatie is Lunchroom Botterweck gelegen op de hoek van Grotestraat centrum en de Bogaardlaan.

We informeren u graag over alle onderwerpen die van belang zijn voor de realisatie van het project. U kunt vragen stellen over de schetsen voor het winkelcentrum, planologische procedures, hoe bezwaar te maken, de verkeersstructuur, hoe aan de samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente inhoud wordt gegeven, hoe met belanghebbenden en inwoners overleg gevoerd zal worden etc.

De deelprojectleiders winkelcentrum (A. van de Pol), planologische procedures en vergunningen (D. Gidding), herinrichting openbare ruimte (B. van Eijsden) en communicatie (J. Bauer) zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Namens Hurks Vastgoedontwikkeling zal directeur Erik Leijten aanwezig zijn.